SUSTECH

Lọc nước thủy cục

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC GIẾNG KHOAN HIỆU QUẢ CAO SUSFA GK03C

Nước giếng khoan nhiễm sắt có hại cho sức khỏe Nước giếng khoan vẫn là nguồn cung cấp nước chính cho nhiều hộ gia đình ở Việt Nam hoặc một số nơi sử dụng nước giếng khoan trong sản xuất. Một trong những nhược điểm lớn của nước giếng khoan...

by Sustech
Th2 , 21